InBody 370

Convenient Test and Plentiful Results Sheet

Search
Close this search box.
Convenient Test
Plentiful Results Sheet
Previous slide
Next slide

รายละเอียดเกี่ยวกับ InBody370 (TH)

คุณลักษณะเด่น

 • การเชื่อมต่อทำได้ง่าย เพื่อการใช้งานได้สะดวก
 • การเชื่อมต่อทำได้ง่าย มีคำแนะนำด้วยเสียง ช่วยให้ทุกคนสามารถทำการทดสอบ InBody ได้
 • ตรวจสอบความคืบหน้าการเปลี่ยนเเปลงส่วนประกอบของร่างกาย
 • แผ่นพิมพ์ผลขนาดเล็กและใช้ความร้อน โดยเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ระบบใช้ความร้อน
 • การออกแบบอย่างชาญฉลาด เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งาน

ระบบสัมผัสที่สะดวกสบาย

 • จอ LCD สามารถปรับระดับให้อยู่ในระดับสายตาของคุณได้

คุณลักษณะเพิ่มเติม InBody 370

 • BPBIO320 แสดงผลการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้ผลที่ถูกต้องแม่นยำและลดความเจ็บปวดจากการบีบรัดของเครื่อง
 • BSM370 วัดส่วนสูงและน้ำหนักอย่างแม่นยำ ด้วยบาร์สัมผัสเเละเซ็นเซอร์วัดรายละเอียด
 • Themal Printer พิมพ์แผ่นบันทึกผลด้วยความร้อน เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ปกติได้

          แผ่นบันทึกผลการประเมินส่วนประกอบของร่างกายและข้อมูลทางโภชนาการได้อย่างรวดเร็ว

 • การวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย: น้ำหนักตัว คือปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย, โปรตีน, แร่ธาตุ และมวลไขมันในร่างกาย รักษาสมดุลของร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี
 • การวิเคราะห์กล้ามเนื้อ ไขมัน: เปรียบเทียบจากคมวลกระดูก,กล้ามเนื้อและมวลไขมันในร่างกาย
 • มวลไขมันในร่างกาย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของร่างกาย
 • การวิเคราะห์โรคอ้วน: ค่าดัชนีมวลกาย คือการใช้ส่วนสูงและน้ำหนัก เป็นดัชนีในการตรวจสอบโรคอ้วน PBF คือ % ไขมันในร่างกายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
 • วางแผนการออกกำลังกาย: การออกกำลังกายต่างกันตามแคลอรี่ ขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล
 • การประเมินผล: ประเมินผลว่าปริมาณแต่ละส่วนประกอบของร่างกายมีการกระจายอย่างเพียงพอในร่างกาย
 • การควบคุมน้ำหนัก: วิเคราะห์ร่างกายของคุณกับเพื่อแสดงระดับน้ำหนักที่แนะนำ, มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมันในร่างกาย
 • กล้ามเนื้อแต่ละส่วน: ประเมินผลปริมาณของกล้ามเนื้อมีการกระจายอย่างเพียงพอในร่างกาย เปรียบเทียบมวลกล้ามเนื้อกับความเหมาะสม
 • ไขมันแต่ละส่วน: ประเมินผลว่าปริมาณของไขมันมีการกระจายอย่างเพียงพอและเหมาะสมในร่างกาย

หน้าจอแสดงผล

   สิ่งที่วัดได้จากแผ่นบันทึกผลของInBody ได้แก่

 • ปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย, โปรตีน, แร่ธาตุ, มวลไขมันในร่างกาย, ความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อ, น้ำหนักของร่างกายส่วนที่ไร้ไขมัน, น้ำหนัก
 • มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ (SMM)
 • BMI, % ไขมันในร่างกาย, อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR)
 • การประเมินสารอาหาร (โปรตีน, แร่ธาตุ, ไขมัน)
 • การจัดการน้ำหนัก (น้ำหนัก, SMM, ไขมัน)
 • การวินิจฉัยโรคอ้วน (BMI, PBF, WHR)
 • การควบคุมน้ำหนัก (ควบคุมน้ำหนัก, ควบคุมไขมัน, ควบคุมกล้ามเนื้อ)
 • กล้ามเนื้อแต่ละส่วน
 • ไขมันแต่ละส่วน
 • วางแผนการออกกำลังกาย
 • คะแนนความแข็งแรงของร่างกาย
 • อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน (BMR)
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ

        ผลที่วัดได้จากแผ่นบันทึกผลของInBody (สำหรับเด็ก) ได้แก่ 

 • ส่วนสูง, น้ำในร่างกาย, โปรตีน, เเร่ธาตุ, ไขมันในร่างกาย, น้ำหนัก
 • มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • กราฟสัดส่วนร่างกาย
 • น้ำหนักเป้าหมาย, ควบคุมน้ำหนัก, ควบคุมกล้ามเนื้อ, ควบคุมไขมัน
 • BMI, % ไขมันในร่างกาย, ระดับความอ้วนของเด็ก
 • อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน (BMR)
 • คะแนนพัฒนาการ
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ

InBody 370 Result Sheet

InBody 370 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย

Credit  : All Inbody’s partner

Credit : All Inbody’s partner

aesthetics by ampex

       เอซเธติค บาย แอมเพ็ค ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามการแพทย์ และการดูแลสุขภาพชั้นนำในประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 , FDA

95/21 Banklangkrung Office Park , Nakniwat Rd , Soi Ladprao 71 , Ladprao , Bangkok , Thailand

+(66) 2539 5522

ampexcentergroup@gmail.com (Local)

ampexcenter@yahoo.com (Local and Oversea)

News Letter