InBody 570

The Fastest, Upgraded Solution for Monitoring Your Health

Search
Close this search box.
Advance Analysis
Previous slide
Next slide

รายละเอียดเกี่ยวกับ InBody 570 (TH)

คุณลักษณะเด่น

การเชื่อมต่อได้ง่าย ใช้งานระดับมืออาชีพ

 • เชื่อมต่อได้ง่าย มีคำแนะนำเสียง ช่วยให้ทุกคนสามารถทดสอบ InBody ได้
 • ตรวจสอบการเปลี่ยนเเปลงองค์ประกอบในร่างกาย
 • กำหนดแผ่นบันทึกผล InBody ให้มีข้อมูลที่เหมาะกับคุณได้

ให้การวิเคราะห์หลากหลายที่มีประโยชน์ สำหรับทางการเเพทย์และการออกกำลังกาย

 • ปริมาณไขมันในช่องท้อง (VFA) แสดงให้เห็นว่าโรคอ้วนในลำไส้เกิดจากการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
 • อัตราส่วน ECW แสดงความสมดุลของน้ำและตรวจสอบภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล
 • การวิเคราะห์กล้ามเนื้อแต่ละส่วน แสดงความเหมาะสมของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน

2 โหมดการทดสอบ

 • โหมดทำงานด้วยตัวเอง จำเป็นต้องใช้เพื่อป้อนส่วนสูงของผู้ใช้
 • โหมดสำเร็จรูปให้ข้อมูลคำปรึกษาเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

 1. เชื่อมต่อ Lookin’Body (ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล) ผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth
 2. ควบคุม InBody 570 ระยะไกลด้วย Lookin’Body

โปรแกรมจัดการข้อมูล Lookin’Body: วิธีการจัดการที่ดีที่สุดด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ InBody 570

 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ InBody 570 ผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth ข้อมูลผู้ใช้จะแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ สามารถควบคุม InBody 570 ระยะไกลได้ บันทึกรายละเอียดของผู้ใช้และจัดการกำหนดวันด้วยบริการอีเมล

การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์

 • กราฟประวัติองค์ประกอบในร่างกายแต่ละหมวดหมู่ ช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในร่างกายของคุณได้อย่างรวดเร็ว ยังมีการทำงานระบบแสดงความคิดเห็นช่วยให้คำปรึกษาในแต่ละบุคคล เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

           

         แผ่นบันทึกผลการประเมินองค์ประกอบในร่างกายและข้อมูลทางโภชนาการได้อย่างรวดเร็ว

 • วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย: น้ำหนักตัว เป็นผลรวมของปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย, โปรตีน, แร่ธาตุ และมวลไขมันในร่างกาย
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อ ไขมัน: แถบมวลกระดูกและกล้ามเนื้อยาวกว่าเมื่อเทียบกับแถบมวลไขมันในร่างกาย แสดงว่ามีร่างกายที่แข็งแรง
 • วิเคราะห์โรคอ้วน: ค่าดัชนีมวลกาย คือการใช้ส่วนสูงและน้ำหนัก เป็นดัชนีในการตรวจสอบโรคอ้วน
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อแต่ละส่วน: ประเมินกล้ามเนื้อในร่างกาย มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม
 • วิเคราะห์อัตราส่วน ECW: อัตราส่วนของน้ำภายนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ความสมดุลน้ำในร่างกาย
 • ประวัติองค์ประกอบในร่างกาย: ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในร่างกาย ใช้ InBody ทดสอบเป็นระยะๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • คะแนน InBody: คะแนนนี้แสดงถึงการประเมินผลองค์ประกอบในร่างกายคุณ ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อ, ไขมัน และน้ำในร่างกาย
 • ควบคุมน้ำหนัก: ดูขนาดร่างกายของคุณกับน้ำหนักที่แนะนำ, มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมันในร่างกาย
 • ประเมินความสมดุลร่างกาย: ประเมินความสมดุลร่างกายบนพื้นฐานของการวิเคราะห์กล้ามเนื้อในแต่ละส่วน
 • วิเคราะห์ไขมันแต่ละส่วน: ประเมินปริมาณการกระจายของไขมันอย่างเหมาะสม

          แผ่นบันทึกผลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยมีกราฟการเจริญเติบโตที่สามารถใช้ได้กับเด็ก

 • กราฟการเจริญ: สามารถดูได้ว่าส่วนสูงเเละน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน
 • คะแนนพัฒนาการ: เด็กที่สูงหรือเด็กที่มีสุขภาพดี จะมีองค์ประกอบในร่างกายดีขึ้น มีแนวโน้มที่คะแนนจะสูงขึ้น

 

          อุปกรณ์เสริม

     BPBIO320

 • แสดงผลความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้ผลแม่นยำและลดความเจ็บจากการบีบรัดของเครื่อง

     BSM370

 • วัดส่วนสูงและน้ำหนักอย่างแม่นยำ ด้วยบาร์สัมผัสเเละเซ็นเซอร์วัดรายละเอียด

     Barcode Scanner

 • ใส่ข้อมูลของลูกค้า โดยการสแกนบาร์โค้ด

หน้าจอแสดงผล

 

   สิ่งที่วัดได้จากแผ่นบันทึกผลของInBody ได้แก่

ผล (แผ่นบันทึกผล InBody)

 • วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (น้ำหนัก, น้ำหนักของร่างกายส่วนที่ไร้ไขมัน, ปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย, โปรตีน, ความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อ, แร่ธาตุ, มวลไขมันในร่างกาย)
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อ ไขมัน (น้ำหนัก, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ, มวลไขมันในร่างกาย)
 • วิเคราะห์โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย, % ไขมันในร่างกาย)
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อแต่ละส่วน (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักในอุดมคติ / ขึ้นอยู่กับน้ำหนักปัจจุบัน; แขนขวา, แขนซ้าย, ลำตัว, ขาขวา, ขวาซ้าย)
 • วิเคราะห์อัตราส่วน ECW (อัตราส่วนน้ำภายนอกเซลล์)
 • วิเคราะห์ไขมันแต่ละส่วน (แขนขวา, แขนซ้าย, ลำตัว, ขาขวา, ขาซ้าย)
 • ประวัติองค์ประกอบในร่างกาย (น้ำหนัก, อัตราส่วน ECW, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ, % ไขมันในร่างกาย)
 • พันธุกรรมด้านรูปร่าง (ขึ้นอยู่กับ ค่า BMI / % ไขมันในร่างกาย: รูปร่างนักกีฬา, รูปร่างอ้วนเล็กน้อย, รูปร่างอ้วน, รูปร่างกำยำ, รูปร่างทั่วไป, รูปร่างมีกล้ามเนื้อสมส่วน, รูปร่างอ้วน Sarcopenic, รูปร่างผอม, รูปร่างผอมเล็กน้อย)  
 • ควบคุมน้ำหนัก (น้ำหนักเป้าหมาย, ควบคุมน้ำหนัก, ควบคุมไขมัน, ควบคุมกล้ามเนื้อ)
 • ประเมินโภชนาการ (โปรตีน, แร่ธาตุ, มวลไขมัน)
 • ประเมินโรคอ้วน (BMI, % ไขมันในร่างกาย)
 • ความสมดุลร่างกาย (ส่วนบน, ส่วนล่าง, ส่วนบนและส่วนล่าง)
 • เส้นรอบวงของแต่ละส่วน (คอ, หน้าอก, หน้าท้อง, สะโพก, แขนขวา, แขนซ้าย, ต้นขาขวา, ต้นขาซ้าย)
 • ปัจจัยการศึกษา (น้ำภายในเซลล์, น้ำภายนอกเซลล์, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ, อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน, อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก, เส้นรอบเอว, ปริมาณ   ไขมันในช่องท้อง, ระดับของโรคอ้วน, แร่ธาตุในกระดูก, มวลเซลล์ในร่างกาย, เส้นรอบวงแขน, เส้นรอบวงของกล้ามเนื้อแขน) ความดันโลหิต (ความดันโลหิตค่าบน, ความดันโลหิตค่าล่าง, ชีพจร, ความดันเลือดแดงเฉลี่ย, ความดันชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตซิสโตลิก)
 • คะแนน InBody
 • ผลการแปล QR Code
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ

ผล (แผ่นบันทึกผล InBody สำหรับเด็ก)

 • วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (น้ำหนัก, ปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย, โปรตีน, แร่ธาตุ, มวลไขมันในร่างกาย)
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อ ไขมัน (น้ำหนัก, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ, มวลไขมันในร่างกาย)
 • วิเคราะห์โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย, % ไขมันในร่างกาย)
 • ประเมินโรคอ้วน (BMI, % ไขมันในร่างกาย)
 • ประเมินสารอาหาร (โปรตีน, แร่ธาตุ, มวลไขมัน)
 • ความสมดุลร่างกาย (ส่วนบน, ส่วนล่าง, ส่วนบนและส่วนล่าง)
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อแต่ละส่วน (แขนขวา, แขนซ้าย, ลำตัว, ขาขวา, ขวาซ้าย)
 • ปัจจัยการศึกษา (น้ำภายนอกเซลล์, น้ำภายในเซลล์, อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน, ระดับโรคอ้วนของเด็ก, แร่ธาตุในกระดูก, มวลเซลล์ในร่างกาย) ความดันโลหิต (ความดันโลหิตค่าบน, ความดันโลหิตค่าล่าง, ชีพจร, ความดันเลือดแดงเฉลี่ย, ความดันชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตซิสโตลิก)
 • ประวัติองค์ประกอบในร่างกาย (ส่วนสูง, น้ำหนัก, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ, % ไขมันในร่างกาย)
 • กราฟการเจริญเติบโต (ส่วนสูง, น้ำหนัก)
 • คะแนนพัฒนาการ
 • ผลการแปล QR Code
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ

InBody 570 Result Sheet

InBody 570 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย

Result Sheet Interpretation

Credit  : All Inbody’s partner

InBody Function

Credit  : All Inbody’s partnerd

InBody How to test

Credit  : All Inbody’s partner

The Fastest,Advanced Solution For Monitoring Your Health

Credit  : All Inbody’s partner

Introducing the InBody570

Credit  : All Inbody’s partner

aesthetics by ampex

       เอซเธติค บาย แอมเพ็ค ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามการแพทย์ และการดูแลสุขภาพชั้นนำในประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 , FDA

95/21 Banklangkrung Office Park , Nakniwat Rd , Soi Ladprao 71 , Ladprao , Bangkok , Thailand

+(66) 2539 5522

ampexcentergroup@gmail.com (Local)

ampexcenter@yahoo.com (Local and Oversea)

News Letter