InBody 770

Research-Grade Analysis

Search
Close this search box.
The Premium solution for your health
Previous slide
Next slide

รายละเอียดเกี่ยวกับ InBody 770 (TH)

คุณลักษณะเด่น

InBody 770 การวัดวิเคราะห์ระดับการวิจัย สร้างคุณภาพเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพของคุณ

 • เชื่อมต่อได้ง่าย มีคำแนะนำเสียง ช่วยให้ทุกคนสามารถทดสอบ InBody ได้
 • ตรวจสอบการเปลี่ยนเเปลงองค์ประกอบในร่างกาย
 • กำหนดแผ่นบันทึกผล InBody ให้มีข้อมูลที่เหมาะกับคุณได้
 • แผ่นบันทึกผล InBody 3 ประเภท สำหรับการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติม (แผ่นบันทึกผลตรวจน้ำในร่างกาย ,แผ่นบันทึกผลตรวจสำหรับเด็ก)

ให้การวิเคราะห์หลากหลายที่มีประโยชน์ สำหรับการรักษาพยาบาลทุกชนิด

 • ปริมาณไขมันในช่องท้อง (VFA) แสดงให้เห็นว่าโรคอ้วนในลำไส้เกิดจากการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
 • อัตราส่วน ECW แสดงโดยแยกส่วนความสมดุลน้ำและช่วยตรวจสอบภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อแต่ละส่วน แสดงความเหมาะสมของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน

เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลกได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรจากทั่วโลก

 • เทคโนโลยี SMF – BIA จับข้อมูลร่างกายเพียงครั้งเดียว
 • ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ DEXA สูงถึง 0.984 มีความแม่นยำ เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย
 • เทคโนโลยีการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า และค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าในแต่ละส่วนและที่หลากหลายความถี่ ซึ่งเชื่อมั่นได้

2 โหมดการทดสอบ

 • โหมดทำงานด้วยตัวเอง จำเป็นต้องใช้เพื่อป้อนส่วนสูงของผู้ใช้
 • โหมดสำเร็จรูปให้ข้อมูลคำปรึกษาเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ InBody 770

 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ InBody 770 ผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth ข้อมูลผู้ใช้จะแสดงผลที่คอมพิวเตอร์
 • สามารถควบคุม InBody 770 ระยะไกลได้
 • บันทึกรายละเอียดของผู้ใช้และจัดการกำหนดวันด้วยบริการอีเมล
 • เชื่อมต่อ Lookin’Body (ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล)

แผ่นบันทึกผล

 1. การประเมินองค์ประกอบในร่างกายและข้อมูลทางโภชนาการได้อย่างรวดเร็ว
 • วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย: น้ำหนักตัว เป็นผลรวมของปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย, โปรตีน, แร่ธาตุ และมวลไขมันในร่างกาย
 • วิเคราะห์กล้ามเนื้อ ไขมัน: กำหนดน้ำหนักตัว, มวลกล้ามเนื้อและมวลไขมัน มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ คือปริมาณของกล้ามเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูก มวลกระดูกและกล้ามเนื้อสูง มีมวลไขมันต่ำ แสดงว่ามีร่างกายที่แข็งแรง
 • วิเคราะห์โรคอ้วน: ค่าดัชนีมวลกาย คือ การใช้ส่วนสูงและน้ำหนัก เป็นดัชนีในการตรวจสอบโรคอ้วน PBF คือ % ไขมันในร่างกายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
 • ความสมดุลกล้ามเนื้อ: ประเมินการพัฒนาของกล้ามเนื้อในร่างกายอย่างเพียงพอ แถบด้านบนแสดงการเปรียบเทียบมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้น้ำหนักในอุดมคติ แถบด้านล่างแสดงน้ำหนักปัจจุบัน
 • ภาวะบวมน้ำ: อัตราส่วนของน้ำภายนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ความสมดุลน้ำในร่างกาย
 • ปริมาณไขมันในช่องท้อง: ปริมาณไขมันในช่องท้อง เป็นการประมาณพื้นที่ไขมันรอบอวัยวะภายในช่องท้อง ควรรักษาปริมาณไขมันในช่องท้องให้ต่ำกว่า 100 ตารางเซนติเมตร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม: ผลทางโภชนาการต่างๆ เช่น ระดับความอ้วน, มวลเซลล์ร่างกาย (BCM), แร่ธาตุในกระดูก (BMC), อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน (BMR), เส้นรอบวงแขน (AC), เส้นรอบวงของกล้ามเนื้อแขน (AMC)
 • ควบคุมน้ำหนัก: ดูขนาดร่างกายของคุณกับน้ำหนักที่แนะนำ, มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมันในร่างกาย

    2. แผ่นบันทึกผล InBody ตรวจน้ำในร่างกาย

 • องค์ประกอบน้ำในร่างกาย: ปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกายเป็นผลรวมของน้ำภายในเซลล์และน้ำภายนอกเซลล์
 • วิเคราะห์อัตราส่วน ECW: อัตราส่วนของน้ำภายนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ความสมดุลน้ำในร่างกาย
 • วิเคราะห์น้ำในร่างกายแต่ละส่วน: ประเมินปริมาณน้ำในร่างกาย มีการกระจายอย่างเพียงพอ แถบแต่ละเเถบแสดงน้ำในร่างกาย เปรียบเทียบกับความเหมาะสม
 • วิเคราะห์อัตราส่วน ECW แต่ละส่วน: อัตราส่วน ECW แต่ละส่วน คืออัตราส่วนของน้ำภายนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย

     แผ่นบันทึกผล ออกแบบเป็นพิเศษ มีกราฟการเจริญสามารถใช้ได้กับเด็ก

 • กราฟการเจริญ: เปรียบเทียบส่วนสูงเเละน้ำหนัก ระหว่างเด็กในกลุ่มอายุเดียวกัน

 

    อุปกรณ์เสริม

     BPBIO320

 • แสดงผลความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้ผลแม่นยำและลดความเจ็บจากการบีบรัดของเครื่อง

     BSM370

 • วัดส่วนสูงและน้ำหนักอย่างแม่นยำ ด้วยบาร์สัมผัสเเละเซ็นเซอร์วัดรายละเอียด

     Barcode Scanner

 • ใส่ข้อมูลของลูกค้า โดยการสแกนบาร์โค้ด

หน้าจอแสดงผล

   สิ่งที่วัดได้จากแผ่นบันทึกผลของInBody ได้แก่

ผล (แผ่นบันทึกผล InBody)

 • น้ำภายนอกเซลล์, น้ำภายในเซลล์, น้ำหนัก, น้ำหนักของร่างกายส่วนที่ไร้ไขมัน, โปรตีน, แร่ธาตุ, มวลไขมันในร่างกาย, ความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อ
 • มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • BMI, % ไขมันในร่างกาย, อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR)
 • ความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน, อัตราความหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน, มวลไขมันแต่ละส่วน, อัตรามวลไขมันแต่ละส่วน
 • การบวมน้ำ, การบวมน้ำในแต่ละส่วน
 • ปริมาณไขมันในช่องท้อง
 • วินิจฉัยสุขภาพ
 • ประเมินสารอาหาร (โปรตีน, แร่ธาตุ, ไขมัน)
 • ความสมดุลของร่างกาย
 • ความแข็งแรงของร่างกาย
 • น้ำหนักเป้าหมาย, ควบคุมน้ำหนัก, ควบคุมไขมัน, ควบคุมกล้ามเนื้อ, คะแนนความแข็งแรงของร่างกาย
 • ระดับความอ้วน, BCM, BMC, อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน (BMR), AC, AMC
 • ประวัติองค์ประกอบในร่างกาย (ผลการวัด 10 ครั้ง)
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ
 • ค่าตัวต้านกระแสของความจุ

ผล (แผ่นบันทึกผล InBody สำหรับเด็ก)

 • ส่วนสูง, น้ำในร่างกาย, โปรตีน, เเร่ธาตุ, ไขมันในร่างกาย
 • ประเมินโภชนาการ (โปรตีน, แร่ธาตุ, ไขมัน), น้ำหนัก, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • BMI, % ไขมันในร่างกาย, ระดับความอ้วนของเด็ก, อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน (BMR)
 • กราฟสัดส่วนร่างกาย
 • แผนภูมิการเจริญ (ส่วนสูง, น้ำหนัก), น้ำหนักเป้าหมาย, ควบคุมน้ำหนัก, ควบคุมกล้ามเนื้อ, ควบคุมไขมัน
 • คะแนนพัฒนาการ
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ

InBody 770 Result Sheet

InBody 770 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย

Play Video

Introducing the InBody770

Credit  : All Inbody’s partner (USA)

InBody770 body present

Credit  : All Inbody’s partner 

       เอซเธติค บาย แอมเพ็ค ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามการแพทย์ และการดูแลสุขภาพชั้นนำในประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 , FDA

95/21 Banklangkrung Office Park , Nakniwat Rd , Soi Ladprao 71 , Ladprao , Bangkok , Thailand

+(66) 2539 5522

ampexcentergroup@gmail.com (Local)

ampexcenter@yahoo.com (Local and Oversea)

News Letter