Best Quality
5/5

Technology Ampex Mask หน้ากากผ้าแอมเพ็ค

Double Nano Zinc mask Non-Toxicity anti-odor,dust mites-PM2.5 anti-virus,disease OEKO-Tex Standard 100

           โดยทั่วไปเส้นใยที่นำมาทำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ โดยเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ลินิน ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ แบคทีเรียสามารถสะสมบนเส้นใยได้ เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก มีหมู่ฟังก์ชั่นไฮดรอกซิล (-OH) เป็นหมู่ที่ชอบน้ำ (Hydrophilic) ขณะที่ผนังของแบคทีเรียมีหมู่ฟังก์ชั่นนี้เช่นเดียวกัน ทำให้แบคทีเรียสามารถเกาะติดอยู่บนผ้าได้ 

         สำหรับเส้นใยสังเคราะห์เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียได้เช่นกัน เนื่องจากมีการใช้วัสดุตกแต่ง เช่น สารฟอกขาว แป้ง และสี ที่นำมาตกแต่งบนเส้นใย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียเติบโตได้ดี ปัญหาจากผ้าทั่วไปนี้ จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ คือ Cotton -Microfiber ที่ coating ด้วย Zinc Oxide ถึงสองชั้น

คุณสมบัติ Ampex Mask Double Nano Zinc

คุณสมบัติหน้ากากผ้านาโนซิงค์

 1. ป้องกันเชื้อโรค และแบคทีเรีย กว่า 99% ทั้งชั้นนอกและชั้นในโดย Double Nano Zinc Technology.
 2. สะท้อนน้ำ และป้องกันการซึมผ่านละอองฝอย หรือสารคัดหลั่งที่เป็นของเหลว
 3. เนื้อผ้ามีความสะอาด และสัมผัสเย็นสบาย นุ่มอ่อนโยนต่อผิว OEKO-TEX Standard 100
 4. ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองฝอยขนาดเล็ก และฝุ่น PM2.5
 5. ใส่สบายและหายใจสะดวก
 6. ความกระชับของหน้ากาก สามารถปรับให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนได้

          ภาพ: โครงสร้างผ้า Cotton Nano Zinc 2 ชั้น กันน้ำ เชื้อโรค ฝุ่น PM2.5 แสงยูวี หายใจสะดวก

           ผ้าฝ้ายชนิดทอแน่น เคลือบสารนาโนกันน้ำ ของ Ampexmask ที่มีโครงสร้างระดับนาโนที่สามารถสะท้อนน้ำได้ ทำให้สามารถป้องกันละอองเสมหะจากการไอหรือจาม ผสมผสานกับการเคลือบซิงค์ออกไซด์ถึงสองชั้นด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ทำให้มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 99.9% ฝุ่น 2.5PM  และขณะสวมใส่สามารถหายใจได้โล่งสะดวก และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า อีกทั้ง Zinc Oxide ช่วยลดการเกิดสิว และลดการอักเสบของสิวได้

          อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีอยู่บนหน้ากากสามารถยับยั้งแบคทีเรีย  สารเหล่านี้ยังมีความเสถียรและความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ อีกทั้งยังมีงานวิจัยเเละศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้มากกว่าสารชนิดอื่นๆ 

          เนื่องจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียได้ง่ายเร็วกว่า ส่งผลให้ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีกว่า  โดยเฉพาะแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ ที่ทนความร้อนและความดันสูงกล่าวคือ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีประจุบวกสามารถจับกับผิวแบคทีเรียที่มีประจุลบได้ด้วยแรงทางประจุ (Electrostatic Force) ทำให้ผนังเซลล์ของแบคทีเรียมีช่องว่าง อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จะเข้าไปทำลายเซลล์

         นอกจากนั้นอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ยังสามารถเข้าไปขัดขวางกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอนของชั้นเมมเบรน (Membrane) เมื่อกิจกรรมภายในเซลล์ของแบคทีเรียถูกทำลาย จึงทำให้แบคทีเรีย เเละเชื้อโรคต่างๆตายลงในที่สุด

Figure :  Hydrophobicity & Prevent from air pollution (PM 2.5)  

          This dose did not means our mask is water resistant. Our goal is to be repellent – to have the drops just bounce back. Thanks for the Nano technology and the weaving process of our cotton silk microfiber that prevent droplet-transmission and dust PM 2.5.

          ภาพด้านซ้ายคือเนื้อผ้าธรรมดาเมื่อโดนน้ำ น้ำจะซึมเข้าสู่เส้นใยผ้าทำให้ผ้าเปียกได้ง่าย               

           ภาพด้านขวาคือเนื้อผ้า Cotton ที่เคลือบสารนาโนกันน้ำ ทำให้เมื่อเนื้อผ้าโดนน้ำ น้ำจะไม่สามารถซึมเข้าสู่เส้นใยผ้าได้

           ผ้าฝ้ายชนิดทอแน่น เคลือบสารนาโน (เฉพาะ Ampex Mask) ที่มีโครงสร้างระดับนาโนที่สามารถสะท้อนน้ำได้ ทำให้สามารถป้องกันละอองเสมหะจากการไอหรือจาม สารคัดหลั่งได้

อีกทั้ง ยังผสมผสานกับการเคลือบซิงค์ออกไซด์ถึงสองชั้นด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ

ซึ่งนอกเหนือจากมีคุณสมบัติที่สามารถสะท้อนน้ำได้แล้ว ยังสามารถ

 • ป้องกันเชื้อโรค , แบคทีเรีย 99.9% , ฝุ่น 2.5PM 

 • ช่วยลดการเกิดสิว และลดการอักเสบของสิวได้ อีกด้วย

         

 

 

          ภาพที่4 กลไกการยับยั้งเชื้อโรคของ ZnO

          Figure:  Mechanisms of antimicrobial activity of ZnO & this mask imitate the nanostructured Lotus leaf and therefore show signs of self-cleaning properties

          อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีอยู่บนหน้ากากสามารถยับยั้งแบคทีเรีย  สารเหล่านี้ยังมีความเสถียรและความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ อีกทั้งยังมีงานวิจัยและศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้มากกว่าสารชนิดอื่นๆ  เนื่องจากอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีขนาดเล็กมาก

         ทำให้สามารถเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียได้ง่ายเร็วกว่า ส่งผลให้ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีกว่า  โดยเฉพาะแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ ที่ทนความร้อนและความดันสูงกล่าวคือ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีประจุบวกสามารถจับกับผิวแบคทีเรียที่มีประจุลบได้ด้วยแรงทางประจุ (Electrostatic Force) ทำให้ผนังเซลล์ของแบคทีเรียมีช่องว่าง อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จะเข้าไปทำลายเซลล์   

          นอกจากนั้นอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ยังสามารถเข้าไปขัดขวางกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอนของชั้นเมมเบรน (Membrane) เมื่อกิจกรรมภายในเซลล์ของแบคทีเรียถูกทำลาย จึงทำให้แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆตายลงในที่สุด

          Regarding Zinc Oxide (ZnO) transport to cells explains the differences in the sensitivity of Gram-positive and Gram-negative bacteria. The attachment of ZnO particles to the cell surface, their transport inside the cell is different and is attributed to different bacterial membrane structure. . The interaction of ZnO with membrane can lead to loss of phospholipid bilayer integrity and leakage of intracellular components from the cell, ultimately leading to bacteria death.

          • เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้าย และส่วนประกอบกอบพลาสติกจะต้องผ่านการตรวจสอบในเรื่อง polycyclic aromatic hydrocarbon substances (PAH) สินค้าต้องผ่านมาตรการของ Oeko-Tex ทั้ง 4 ระดับ จำนวนสาร 16 ชนิดที่กำหนดไว้อนุญาตให้มีในผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

          • สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 ต้องมีการผลิตที่ปลอดสารอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

          • ไม่มีสารอันตราย เช่น สารตะกั่ว สารกลุ่มพทาเลท ฟอร์มัลดีไฮด์ แคดเมียม โลหะหนัก และสารก่อมะเร็ง

          Our fabric material has OEKO-TEX Standard 100 for high product safety standard from our third party partner.

 

 

          Elastic strap is flexible and suitable for all. The nose area is adjustable with thin metal to fit your face contour.

         Nano Zinc ที่มีขนาดเพียง 20 Nm มีความสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวีได้ทั้งรังสียูวีเอ (UV-A) และ รังสียูวีบี (UV-B) ในช่วงความยาวคลื่น 290-400 นาโนเมตร ปกป้องผิวจากแสงแดด

      Figure 4. Protect your skin from UV radiation

The UV protection properties of ZnO are derived from its excellent chemical stability under UV proposed mechanism of UV protection in ZnO involves the absorption of UV radiation as well as the radiation exposure and high effectiveness in blocking both UV-A and UV-B radiation. The refraction and/or scattering of the UV rays through its high refractive index, which prevents direct and proposed mechanism of UV protection in ZnO involves the absorption of UV radiation as well as the refraction and/or scattering of the UV rays through its high refractive index, which prevents direct and diffuse transmittance of UV rays through Ampex mask to reach the skin.

          การซักล้าง และนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการแยกซักมือในน้ำสบู่หรือผงซักฟอกทั่วไป แขวนให้แห้งหลังซักเสร็จ

❌ ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

❌ ห้ามแช่น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล

❌ ห้ามใช้สารฟอกขาว

❌ ห้ามใช้เครื่องอบผ้า

          ปัจจุบันสามารถทำได้มากกว่า 30 ครั้งเมื่อทำตามคำแนะนำ โดยจะไม่เสียคุณสมบัติพื้นฐานด้านการป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค ช่วยลดการสร้างขยะในสิ่งแวดล้อม ได้อีกด้วย

Ampex Mask & Bluesky Mask

Certificate Support

   

          Oeko-Tex Standard 100 เป็นการรับรองมาตรฐานฉลากสากลที่เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานสากลว่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะไม่มีอันตรายจากสารตกค้างซึ่งมีผลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

          • เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้าย และส่วนประกอบกอบพลาสติกจะต้องผ่านการตรวจสอบในเรื่อง polycyclic aromatic hydrocarbon substances (PAH) สินค้าต้องผ่านมาตรการของ Oeko-Tex ทั้ง 4 ระดับ จำนวนสาร 16 ชนิดที่กำหนดไว้อนุญาตให้มีในผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

          • สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 ต้องมีการผลิตที่ปลอดสารอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

          • ไม่มีสารอันตราย เช่น สารตะกั่ว สารกลุ่มพทาเลท ฟอร์มัลดีไฮด์ แคดเมียม โลหะหนัก และสารก่อมะเร็ง

 

 •  A.K.M. Ayatullah Hosne Asif ,Zayedul Hasan.Application of Nanotechnology in Modern Textiles: A Review. International Journal of Current Engineering and Technology 2018 ;8:227-231.
 • Anja Verbič ,Marija Gorjanc ,Barbara Simončič. Zinc Oxide for Functional Textile Coatings: Recent Advances. Coatings 2019, 9, 550. Available from: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/
 • Munima Haque. Nano Fabrics in the century: a review. Asian Journal of Nanoscience and Materials, 2019, 2(2), 131-148.
 • Maria Pilar Vinardell ,Hector Llanas, Laura Marics ,Montserrat Mitjans. In Vitro Comparative Skin Irritation Induced by Nano and Non-Nano Zinc Oxide. Nanomaterials2017, 7, 56. Available from:https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?u
 • Samantha L. Schneider, Henry W. Lim. A review of inorganic UV filters zinc oxide and titanium dioxide. PhotodermatolPhotoimmunol Photomed. 2019;35:442–446.
 • M.M.AbdElhady. Preparation andCharacterization of Chitosan/Zinc OxideNanoparticles for Imparting Antimicrobial andUV Protection to Cotton Fabric. International Journal of Carbohydrate Chemistry 2012

Ampexcenter Shop

แชท สั่งซื้อ หรือตรวจสอบสินค้าในสต้อค ติดต่อแอดมินที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ
CHAT Line

สั่ง 1-9 ชิ้น

ค่าจัดส่ง 30-35 ฿
150฿
130 ฿
 • กันน้ำ ละอองฝอย
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • กันรังสี UV

สั่ง 3 ชิ้นขึ้นไป

ส่งฟรี !!!
150฿
130 ฿
 • กันน้ำ ละอองฝอย
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • กันรังสี UV
Ampex

order 200 pieces++

send free !!
150฿
110 ฿
 • Highly water repellent
 • sustainable & eco - friendly
 • UV Protection

order stock

1000 piece up
฿150
฿ 108
Average / piece
 • Highly water repellent
 • sustainable & eco - friendly
 • UV protection

Contact Us

Product Related

Thanks data & Subscribs Channel

       เอซเธติค บาย แอมเพ็ค ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามการแพทย์ และการดูแลสุขภาพชั้นนำในประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 , FDA

95/21 Banklangkrung Office Park , Nakniwat Rd , Soi Ladprao 71 , Ladprao , Bangkok , Thailand

+(66) 2539 5522

ampexcentergroup@gmail.com (Local)

ampexcenter@yahoo.com (Local and Oversea)

News Letter