ผลิตภัณฑ์ในหมวด Covid-19 Product เป็นสินค้าที่ผลิตและนำเข้าด้วยคุณภาพที่ได้ผ่านการรับรองจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงมีใบอนุญาตการนำเข้า ใบอนุญาตการจำหน่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

Oxygen Concentrator

เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับใช้งานทางการแพทย์ และดูแลสุขภาพ ใช้งานง่าย ทั้งในสถานพยาบาลหรือในบ้าน สามารถปรับปริมาณการไหลของออกซิเจน, พ่นยา, ตั้งเวลาปิด-เปิดได้, รับประกันจากการใช้งานที่ถูกต้อง 1 ปี   ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ ประเภทใช้ในสถานพยาบาลและในบ้าน

Continue ReadingOxygen Concentrator